MGA. VLADIMÍRA KOTRA (rozená Židková)

žiji v Praze, ale ráda za vámi přijedu i do jiných částí naší země. Mým rodištěm je Slezsko, kde hned po Praze trávím nejvíc času.

Má osobní konceptuální tvorba pro mne vždy stála před tou komerční (www.vladimirakotra.cz). V červnu 2018 jsem však úspěšně dokončila své magisterské studium tvůrčí fotografie a přichází v mém životě moment, kdy se naplno začínám věnovat také své komerční práci. Během studií jsem se věnovala především fotografii architektury a interiérů, stejně tak svatby už fotím od doby, kdy jsem si pořídila svou první zrcadlovku. 


A K T U Á L N Í  V Ý S T A V Y

09 / Mezinárodní festival v Singapuru bude vystavovat knihu Chiméra v rámci úzkého výběru nejlepších fotografických knih 

O C E N Ě N Í

2016/ finalistka soutěže Czech Press Photo v kategorii Portrét se souborem Gabi, proměna jejího těla v průběhu roku.
2018/ Chiméra byla zařazeno do úzkého výběru nej knih na festivalu Self Publish Riga.
2018/ Chiméra je zařazena do shortlistu na Kassel Dummy Award 2018
2018/ Chiméra byla zařazena mezi nejlepší fotografické knihy z 30 zemí světa na mezinárodní fotografickém
      festivalu v Singapuru

M É D I A 

2015 / časopis FOTO, č. 25. Stačí vstoupit a vnímat. Rozhovor, str: 12-17.
2015/ časopis Protimluv 3/4/2015, Vladimíra Židková: Les. Příběh, který nás děsí i láká. Článek: Jiří Měsíc a Otakar Matušek, str: 56-61. 
2017/ FotoVideo, srpen 2017. Víc, než jen osobní dokument. Rozhovor, str: 24-31.

2018/ Fk Magazine / Story of Chimera

V Ý S T A V Y 

2010
červen/
Skupinová výstava ročníkových prací studentů Photo Genia / Osamělá krajina, Babička / Starý pivovar, Brno.
Fotografie oceněny jako 2. nejlepší na výstavě. 

září–listopad/
Osamělá krajina / Stará aréna, Ostrava.
Fotografie rozkradeny nadšenými návštěvníky. 

2011
únor–březen/ 
Básně viděny na každém kroku/  Květinová galerie, Havířov.

červen–červenec/
Skupinová výstava ročníkových a volných prací studentů PhotoGenia/ Básně viděny na každém kroku. Cejl – bývalé vězení města Brna.

2012
červen/
Výstava Surových DOLE, v NKP Důl Michal, Ostrava – Michálkovice / Do kořenů stromů se schoulím

říjen/
Skupinová výstava Atribute (v./n.) / Do kořenů stromů se schoulím / Perspectives Gallery-Milwaukee Institute of Art & Design, Wisconsin.

2014
únor/
Skupinová výstava Surových / Meziprostory. Klub Vrah. Rožnov pod Radhoštěm /Les. 

2015
květen-červen/
Skupinová výstava Institutu tvůrčí fotografie k příležitosti oslav výročí 25 let. Dům umění Opava. /Les. 

listopad/
Skupinová výstava ITF na OFF festivalu Měsíce fotografie v Bratislavě. Pisztoryho palác. /Les. 
Skupinová výstava k příležitosti 25 let ITF, Galerie Medium, Bratislava,  Hviezdoslavovo nám. 18. /Les

2016
březen/
skupinová výstava k příležitosti 25 let ITF, Galerie 4, Cheb. / Les.

duben/
galerie NATIV, Praha. Autorská výstava/ Les.
Prague Photo, skupinová výstava ITF. / Les

červen/
F! Festival fotografie / Kurátorka Lucie Fišerová / Bývalá továrna Mosilana, Brno. / Les 

říjen/
fotografická galerie Fiducia, Ostrava. Autorská výstava / Les 

listopad-leden 17/
Czech Press Photo, Staroměstská radnice, Praha / Gabi, proměna jejího těla v průběhu roku

2017
květen-červen/
skupinová výstava, Krajina studentů ITF / Divadlo Jiřího Myrona, galerie Opera, Ostrava./Les

říjen/
Hornoslezské muzeum v Bytomi/ Mladá česká fotografie. Osobní místa. Bytom. Polsko /Les
galerie PATRA/ skupinová výstava, Páté přes třicáté. Praha. / Les

listopad/
Galérie pod divadlom, Bratislava/ Skupinová výstava 10 vybraných umělců v rámci programu festivalu Mesiac fotografie 2017.
/soubor Chiméra.  

2018
květen / Skupinová zahajovací projekce festivalu RIGA PHOTOMONTH, Estonsko / série Chiméra.
květen / Self Publish Riga (shortlist) fotografický knižní festival vystavuje Chiméru v rámci nejlepších přihlášených knih.
květen - prosinec / Skupinová prezentace úzkého výběru finalistů Kassel Dummy Award na festivalech: Kassel, Německo / PhotoIreland, Irsko / Fotolegendo Rome, Itálie / Organ Vida Festival Zagreb, Chorvatsko / Internationale Photoszene Köln, Německo / Photobook Week Aarhus, Dánsko /  IED Istituto Europeo di Design Madrid, Španělsko.
červen / výstava ITF Opava na festivalu Transphotographiques v Lille / Chiméra
červenec - srpen / Les Recontres Arles de la Photographie, Francie / Family of No Man / Chimera

Otakar Matušek do časopisu Protimluv (3/4/2015) napsal:

Motto: To, co je, je skryté (Adriena Šimotová)

Výrok Adrieny Šimotové pro mne představuje dvojí poznání:

1) Pouze to, co je skryté, skutečně je.
2) To, co je, nelze poznat či uvidět snadno.

Domnívám se, že tvorba Vladimíry tyto dva postuláty bezezbytku naplňuje. Autorka těchto fotografií se občas vydává se svým fotografickým přístrojem do temného lesa, aby tam nalezla – co vlastně? Zajímavé, zvláštní objekty? To by byla jalová a nesprávná interpretace její tvorby. Ve skutečnosti má Vlaďka potřebu vystavit se tmě, aby její oči začalo oslňovat světlo svíce… Autorka se nepokouší „něco“ vyfotografovat, spíše se snaží osvětlit vnitřní prostor. Z Vladčiných fotografií je patrné, že autorka nalezla: Dost tmy pro hvězdu, vertikálu, jež je hlavním rozměrem našeho bytí, skrytost, jež se stává zjevnou právě v umění… 

using allyou.net