Les / Forest   

Soubor Les je založen na představách lidí o lese jako o temném místě plném zla, který vypadá trochu jako krajina
v pohádkách bratří Grimmů nebo jako temný hvozd v Pánovi prstenů. Můj les skrývá spoustu tajemného, ale také naivně pohádkového. Je to velké dobrodružství, a ta já miluji. Pomocí světla a tmy umocňuji atmosféru temného lesa, přesto je pro mne les místem, na kterém se cítím bezpečněji, než jinde. Je to má meditační zahrada, do které se pravidelně vracím, čerpám z ní sílu, klid a nacházím odpovědi na otázky. Ať už se dívám zavřenýma očima, ve dne, nebo v noci, kdy je les nejmagičtější a mé oči jsou osvětleny vnitřním světlem. Petr Hruška, ostravský básník, v jednom rozhovoru řekl: „A pokud se budete chovat tak tiše a pozorně, aby se les před vámi otevřel, začne vám vyjevovat svá tajemství a poklady a člověk možná pak stejnou opatrnost a citlivost začne odkrývat a pociťovat sám v sobě nebo v druhém.“ V lese je ukrytá obrovská moudrost. Stačí do něj vstoupit a vnímat. 

The collection „Les“ (Forest) is based on the idea of forest as a dark evil place resembling the scenery from the tales of brothers Grimm or Mirkwood from The Lord of the Rings. My forest harbours the mystery as well as a fairy dream. It is a great adventure, which I love. With the help of light and dark, I accentuate the atmosphere of dark forest. I regard it as a place in which I feel more at ease than anywhere else. Forest is my meditation garden to which I regularly return to draw strength from and where I find peace and look for answers. Whether watching with closed eyes during the day or at night, when the forest is most magical, my eyes are illuminated by inner light. Petr Hruska, a poet from Ostrava, said in one interview, “And if you behave so calmly and attentively that forest opens its mysteries, you will see its secrets and treasures and one may then discover the same sensitivity and prudence in himself or in another person.” In forest, there is a great wisdom. Just enter and see.

Video doplňující soubor:


Vesmír / Universum


Transexuálka Gabi - půl roku na hormonech 


Divá Mia


Tom


Do kořenů stromů se schoulím / Getting Curled Up In The Roots
Autoportréty / Selfportraits 2012

Soubor do kořenů stromů se schoulím vznikal v roce 2012 a jedná se o hledání samy sebe. Odpoutání se od některých mnou vytvořených a naučených životních představ a začátku nového pohledu na svět. Ten nejtěžší boj, je totiž vždy boj sám se sebou


Babička / Grandmother


Ilustrace k básním Jiřího Měsíce / illustrations of poems by Jiří Měsíc

using allyou.net