CHIMÉRA  first version of the book

Chiméra

Tento cyklus sleduje složité psychické rozpoložení člověka procházejícího proměnou z muže na ženu.

  |        

CZ Chiméra je mytologické zvíře, fascinující hybrid, v němž se pojí lví tělo s hlavou kozy a ocasem hada. V biologii je to jedinec, jehož buňky nemají stejnou genetickou informaci. Plod Pavla se v raném stádiu těhotenství spojil s plodem jeho sestry. Jeho tělo je ze 75% tvořené buňkami s XX chromozomy. Má dělohu, vaječníky i děložní hrdlo. Vnější genitál má bohužel XY chromozomy. Dnes už si říká Gabi. Je to chiméra s myšlením muže a posedlostí vypadat jako dokonalá žena. Na začátku tohle ale nevěděla. Pavel v sobě začal naplno pociťovat ženu, až ve 27 letech, o chiméře neměl ponětí. Byl přesvědčen, že je transsexuál. Já byla u toho a tehdy začal tento dokument o Gabi.
--------------------------------
EN Chimera is a mythological beast, a fascinating hybrid composed of the lion's body, snake's tail and the goat's head. From the biological point of view, it’s a human being whose cells bear an abnormal genetical code. Pavel's foetus was mixed with the foetus of his “sister” in the early stage of pregnancy. His genome is composed of 75% of XX chromosomes. He/She has a womb, uterus throat, ovaries etc. Nevertheless, the outer genitals are XY. TODAY she calls herself Gabi. She is a chimera with the mind of a man and obsession about being a flawless woman. She didn't know this in the beginning. Pavel started to feel like a woman at the age of 27. Nor was he aware of being a chimera. He was convinced of being a transsexual. I was there at that time and started this documentary about Gabi.


Les / Forest   

CZ Soubor Les je založen na představách lidí o lese jako o temném místě plném zla, který vypadá trochu jako krajina
v pohádkách bratří Grimmů nebo jako temný hvozd v Pánovi prstenů. Můj les skrývá spoustu tajemného, ale také naivně pohádkového. Je to velké dobrodružství, a ta já miluji. Pomocí světla a tmy umocňuji atmosféru temného lesa, přesto je pro mne les místem, na kterém se cítím bezpečněji, než jinde. Je to má meditační zahrada, do které se pravidelně vracím, čerpám z ní sílu, klid a nacházím odpovědi na otázky. Ať už se dívám zavřenýma očima, ve dne, nebo v noci, kdy je les nejmagičtější a mé oči jsou osvětleny vnitřním světlem. Petr Hruška, ostravský básník, v jednom rozhovoru řekl: „A pokud se budete chovat tak tiše a pozorně, aby se les před vámi otevřel, začne vám vyjevovat svá tajemství a poklady a člověk možná pak stejnou opatrnost a citlivost začne odkrývat a pociťovat sám v sobě nebo v druhém.“ V lese je ukrytá obrovská moudrost. Stačí do něj vstoupit a vnímat. 
-----------------------
EN The collection „Les“ (Forest) is based on the idea of forest as a dark evil place resembling the scenery from the tales of brothers Grimm or Mirkwood from The Lord of the Rings. My forest harbours the mystery as well as a fairy dream. It is a great adventure, which I love. With the help of light and dark, I accentuate the atmosphere of dark forest. I regard it as a place in which I feel more at ease than anywhere else. Forest is my meditation garden to which I regularly return to draw strength from and where I find peace and look for answers. Whether watching with closed eyes during the day or at night, when the forest is most magical, my eyes are illuminated by inner light. Petr Hruska, a poet from Ostrava, said in one interview, “And if you behave so calmly and attentively that forest opens its mysteries, you will see its secrets and treasures and one may then discover the same sensitivity and prudence in himself or in another person.” In forest, there is a great wisdom. Just enter and see.

Video doplňující soubor:


Vesmír / Universum


Divá Mia


Tom


Do kořenů stromů se schoulím / Getting Curled Up In The Roots

autoportréty/selfportraits

Soubor do kořenů stromů se schoulím vznikal v roce 2012 a jedná se o hledání samy sebe. Odpoutání se od některých mnou vytvořených a naučených životních představ a začátku nového pohledu na svět. Ten nejtěžší boj, je totiž vždy boj sám se sebou


Babička / Grandmother


Ilustrace k básním Jiřího Měsíce / illustrations of poems by Jiří Měsíc

using allyou.net